“Den till synes utblommande nationalismen i Europa återuppstod med våldsam kraft som svar på de undertryckta folkens nationalism. Eftersom de ekonomiska klyftorna i stort sett sammanföll med rasgränserna slöt sig folken samman till försvar för sina privilegier. Så skrev Sven Lindqvist i sin bok “Myten om Wu Tao-Tzu” 1967. Det är ju f..n att han alltid ska vara aktuell.