Are you really permobil?

Från en källare i Östersund har Permobil vuxit till en global koncern, bland annat genom uppköp av konkurrerande företag. Från att ha varit ett familjeföretag är man nu ägd av Investor. Från några få anställda har man vuxit till över 1.600 i 17 länder. Under resans gång har man glömt sitt ursprung och de värderingar som har fått företaget att växa. Varken anställda, kunder eller leverantörer visste längre vad det innebar att vara “permobil”. Det var utgångspunkten för det uppdrag som jag och Micke Larsson tog oss an 2010. Här under kan du se hur vi attackerade problemet.