“Keeping up with the Jonseses” är ett uttryck som har använts länge i den engelskspråkliga världen som refererar till jämförelse med våra grannar, deras sociala klass och ansamling av materiella tillgångar. Att misslyckas med att hålla jämn takt med grannen uppfattades som att man var socio-ekonomiskt och kulturellt underlägsen. Det är alltså dessa anti-daterade värderingar som Copricer inte bara spelar på (vilket ju inte är helt ovanligt i reklambranschen) utan trycker upp i läsarens ansikte. Ett område som dessa värderingar har resulterat i särskilt negativa konsekvenser är inom användningen av kreditkort, där innhavaren övertrasserar och drar på sig stora skulder som man inte klarar av. Vilket ju är precis vad Compricer också vill när de erbjuder oss att jämföra privatlån. Snyggt jobbat, grabbar!