Här är två exempel på kampanjer som aldrig blev av men som jag ändå tycker är värda att visa. Orsakerna i det första fallen var att den var för provokativ, den tredje föll för “not invented here”.