Din fröken hade fel

”Gunga inte på stolen!” ”Sitt still!” ”Har du myror i byxorna?!” Förmaningarna från din fröken ismåskolan skaver fortfarande i bakhuvudet. För att kunna koncentrera dig och göra ett bra arbete måste du sitta still. Eller? Som barn bejakar vi apan i oss och ser till att vara ständigt i rörelse. Genom att ändra på kroppens tyngdpunkt tränar vi upp vår balans vilket i sin tur hjälper oss att fokusera vår uppmärksamhet. Oavsett om det gäller på läxläsning eller kontorsarbete.

Men det som ett barn instinktivt förstår, kräver vi vuxna forskningsrapporter och ergonomiska studier för att ta till oss. En av de ledande auktoriteterna inom området är Dr. Dieter Breithecker, chef för tyska Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und Bewegungsförderung e.V. (BAG), en organisation som har till uppgift att främja fysisk, kognitiv, emotionell och social utveckling genom fokus på aktivitetsvänliga möbler och miljöer.

”Den mänskliga kroppen är inte utvecklad för att sitta still.” – skriver Dr. Breithecker. ”Studier på elever visar ett direkt positivt samband mellan möjligheten till ett varierat sittande – att t ex kunna gunga och snurra på stolen – och provresultat. Vår koncentrations- och inlärningsförmåga ökar när vi får en möjlighet att röra oss.”

Sträck på ryggen innan du fortsätter.

Att stillasittande verkar hämmande för vår inlärnings- och prestationsförmåga kan alltså minsta barn förstå. Men att det dessutom kan vara direkt skadligt för hälsan är något som först på senare tid har börjat uppmärksammas på allvar. Förutom den uppenbara risken för övervikt, har studier påvisat att sittande ger en förhöjd risk för olika kroniska sjukdomar, t ex hjärt- och kärlsjukdomar.

Tidigare har man trott att vi har kunnat kompensera för en heldag bakom skrivbordet med en halvtimma på spinningcykeln eller i joggingspåret. Så är tyvärr inte fallet. Fysisk aktivitet är en sak och stillasittande, eller muskulär inaktivitet, en helt annan. Studier i Australien har visat att de som sitter mindre än fyra timmar om dagen får lika bra hälsa som de motionerar fem timmar i veckan men som däremellan jäser i soffan. Därmed inte sagt att vi ska sluta att motionera.

Luta dig bakåt och vicka på tårna.

Så vad kan vi göra åt problemet? Många av oss sitter ju fast bakom våra skrivbord större delen av arbetsdagens åtta timmar. Den allra bästa lösningen är naturligtvis att skapa en arbetsmiljö som stimulerar till aktivitet, där vi tvingas eller snarare inbjuds till att röra oss. Det här ligger helt i linje med idéerna bakom det som brukar kallas det aktivitetsstyrda kontoret, där arbetsplats och arbetsställning varieras kontinuerligt under arbetsdagen beroende på aktivitet. Att skapa det ultimata aktivitetsstyrda kontoret är dock inget du gör i en handvändning.

En bra start är en ergonomiskt korrekt arbetsstol som medger maximal rörlighet, eller för att återigen citera Dr. Breithecker: ”Eftersom den som sitter har en konstant fysisk relation med sin stol måste denna tillåta en stor variation av naturliga kroppsrörelser – inte begränsa dem. Sitsen måste anpassa sig till alla våra rörelser, såväl medvetna som omedvetna, och samtidigt stimulera kroppen att ändra sittställning. Det handlar om ett aktivt sittande som främjar en bättre hållning och skärper dina sinnen.”

Nu är det dags att ställa dig upp.

En annan och egentligen självklar åtgärd är helt enkelt att ställa dig upp, att variera sittande och stående arbete med hjälp av ett höj- och sänkbart bord. Att stå upp är betydligt mer fysiskt krävande, jämfört med att sitta ned.

Du måste spänna dina benmuskler, använda musklerna i rygg och skuldra och ofta byter du tyngdpunkten från det ena benet till det andra. Allt detta förbränner kalorier. Du kan också ta regelbundna pauser; sträcka på dig, tömma papperskorgen eller hämta en kopp kaffe. Har du svårt med självdisciplinen finns det (självklart) appar som uppmanar dig att med jämna mellanrum ta en paus. Bara att ladda ner.

Eller varför inte ta som vana att då och då gå och prata med dina medarbetare på kontoret i stället för att skicka e-post. Förutom att du ökar dina chanser till ett långt och hälsosamt liv är det bra mycket trevligare. Om det sedan är någon som undrar varför du går omkring i korridorerna och dräller, kan du alltid hänvisa till Tom Peters och Robert H. Waterman – att du helt enkelt praktiserar den ädla konsten av ”Management by walking around.”.