Länge leve public service.

Hatten av för David Liljemark

Public service har spelat ut sin roll och bör läggas ned, anser Moderaternas ungdomsförbund (Muf) i Stockholms län. Nu har förbundet röstat igenom ett förslag om att skrota skattefinansierad radio och tv. Ett av argumenten är att de kommersiella kanalerna skulle vara lika bra på att tillgodose vårt behov av seriös journalistik. Tjosan!