Det här är några delar av en omfattande, global, kommunikationsinsats för Permobil som “på ytan” vänder sig till anställda, anställdas familjer, blivande anställda, leverantörer och andra samarbetspartners  – ja, hela Permobils “infrastruktur”. I slutändan är det naturligtvis föreskrivande led och användaren som är den egentliga målgruppen.