Välkommen till familjen Graap.

GRAAP är ett konsultföretag som framför allt arbetar med utveckling av affärsidér, marknads-, kommunikationsstrategier.  Men tack vare barn som “går i pappas fotspår” kan vi även erbjuda tjänster inom marknadsföring på sociala media, retail, produktion av content och grafisk design. Vi kan också erbjuda tjänster inom “digital transformation” genom nära samarbete med en av Sveriges ledande konsulter inom området.

 

 

 

 

 

Martin Graap

Martin Graap

Seniorkonsult

martin@graap.se

Affärsutvecklare och strategisk marknadsstrateg.

Masterexamen inom strategisk marknadsföring och kommunikation.

Alice Graap

Alice Graap

Juniorkonsult

alice@graap.se

Marknadsföring i sociala kanaler och utveckling av kontent.

Examen inom Retail Marketing från Handelshögskolan i Stockholm.

Hugo Graap

Hugo Graap

Grafisk design

hugo@graap.se

Design för såväl traditionella som digitala media.

Utbildning vid Willem de Koenig Academy i Rotterdam.

Max Graap

Max Graap

Juniorkonsult

max@graap.se

Utveckling och praktisk tillämpning av reklamstrategier.

Examen i marknads-kommunikation från Stockholms Universitet.

 

Susanne Graap

Susanne Graap

Administration

susanne@graap.se

Allt-i-allo inom administration, ekonomi, kundvård m m.

Civilekonomexamen från Linköpings Universitet.

Christopher Häggström

Christopher Häggström

Seniorkonsult

ch@2N.se

Egen konsult och samarbetspartner inom digitala strategier.

Civilekonomexamen från Chalmers i Göteborg.

GRAAP